Polecamy
38,00 PLN

  Publikacja pod red. naukową Hanny Batorowskiej i Pauliny Motylińskiej prezentuje spectrum... więcej >

Gala finałowa III edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku 2012 Województwa Małopolskiego”

Data dodania: 17.06.2013

Gala finałowa III edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku 2012 Województwa Małopolskiego”

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 3 czerwca 2013 r. odbyła się gala finałowa III edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku 2012 Województwa Małopolskiego” ogłaszanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Laur zwycięstwa w województwie małopolskim, czyli Medal „Małopolski Bibliotekarz Roku 2012” trafił do bibliotekarki kierującej Biblioteką I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie - Anny Kulińskiej. Jako zwycięzca konkursu na szczeblu wojewódzkim, Pani Anna Kulińska została uczestnikiem jego ogólnopolskiego, finalnego etapu, który również wygrała zostając ogólnopolskim Bibliotekarzem Roku 2012.

Organizatorami gali finałowej był Okręg Małopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Spotkanie poprowadzili: Przewodnicząca SBP Okręgu Małopolskiego Dorota Rzepka i Dyrektor WBP w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz. Wśród przybyłych była Monika Wiejaczka Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, która wręczyła Laureatce list gratulacyjny od Marszałka i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Urząd Marszałkowski, Tomasz Malicki - Dyrektor I LO w Krakowie, Tomasz Gromala - Wójt Gminy Lipnica Murowana, Krystyna Tylek – Dyrektor Szkoły podstawowej nr 2 w Wieliczce, członkowie Kapituły, Zarząd Okręgu Małopolskiego SBP, przewodniczący struktur terenowych SBP, Członek Honorowy SBP - dr Józef Zając, dyrektorzy bibliotek i wielu znakomitych gości.

Podczas spotkania zaprezentowano sylwetki i pracę laureatki Anny Kulińskiej i osób nominowanych: Barbary Banach z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, Iwony Jarosik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce, Anny Ruśkowskiej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach i Beaty Sowy z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Murowanej. Monika Wiejaczka wręczyła Laureatce list gratulacyjny od Marszałka i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Urząd Marszałkowski. Po wręczeniu medalu Laureatce i dyplomów nominowanym odbył się „Literacki Koncert Życzeń” oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów I LO w Krakowie.

Osiągnięcia nominowanych były bardzo różne co wynikało ze specyfiki bibliotek w których pracują. Kandydatki oceniano w kilku obszarach aktywności zawodowej: zarządzanie biblioteką, modernizacja biblioteki oraz procesów bibliotecznych, obsługa użytkowników, organizacja szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego, publikacje dotyczące problematyki bibliotekarskiej. Wszystkie charakteryzowały się niezwykłym zaangażowaniem w pracę zawodową, kreatywnością, umiejętnością przyciągnięcia do bibliotek czytelników i współpracy z nimi.

Laureatce i wszystkim nominowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pięknej pracy bibliotekarskiej.

Gala finałowa III edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku 2012 Województwa Małopolskiego” - fotorelacja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP