Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Pismo Przewodniczącej SBP i Przewodniczącego Prezydium Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych do MRR, MKiDN, MAiC

Data dodania: 19.06.2013

Pismo Przewodniczącej SBP i Przewodniczącego Prezydium Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych do MRR, MKiDN, MAiC

Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk i Przewodniczący Prezydium Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych Andrzej Tyws wystosowali pismo do Elżbiety Bieńkowskiej – Ministra Rozwoju Regionalnego, Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Michała Boniego – Ministra Administracji i Cyfryzacji dot. udziału bibliotek publicznych w programach podnoszących umiejętności cyfrowe obywateli ( „Wiedza Edukacja Rozwój” oraz „Polska Cyfrowa”).

Sygnatariusze listu są zaniepokojeni faktem, że bibliotekarze jako grupa zawodowa nie byli i nie są uwzględniani w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, chociaż sieć bibliotek w Polsce stanowi modelowe narzędzie do realizacji programów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu.

SBP i KDWBP deklarują w liście „pełne wykorzystanie potencjału instytucjonalnego i kadrowego oraz możliwości sieciowych bibliotek publicznych do systemowego oraz efektywnego wdrażania tego rodzaju programów i inicjatyw w środowiskach lokalnych na terenie całego kraju”.

Pełna treść listu [PDF]


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP