Polecamy
29,00 PLN

Biblioteka to dzisiaj instytucja wielowymiarowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i... więcej >

NARRACJE MIGRANTÓW - Dyskusyjny Klub Filmów Nieobecnych

Autor: Paulina Zając Biblioteka: Staromiejski Dom Kultury Województwo: mazowieckie
Data dodania: 20.06.2013


Filmy, zrealizowane w ramach serii filmowej Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej pt. „NARRACJE MIGRANTÓW”, przybliżają zagadnienie edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach. Po pokazie zapraszamy na dyskusję z udziałem Aslana Dekaeva – bohatera filmu „Aslan i jego uczniowie”.
 

ASLAN I JEGO UCZNIOWIE reż. Rafał Skalski, rok produkcji: 2010
Aslan Dekaev jest uchodźcą z Czeczenii mieszkającym w Polsce. Film opowiada o jego pracy asystenta międzykulturowego w szkole w Coniewie. Jako tłumacz językowy i kulturowy wspierał całą wspólnotę szkoły, pomagał kadrze pedagogicznej oraz uczniom i uczennicom porozumieć się na zajęciach z różnych przedmiotów, tłumaczył na wywiadówkach, pośredniczył pomiędzy ośrodkiem dla cudzoziemców i szkołą, prowadził zajęcia z języka czeczeńskiego.

FATIMA reż. Rafał Skalski, rok produkcji: 2012
Film przedstawia opowieść Fatimy – czeczeńskiej 16-latki, uczącej się w jednym z warszawskich gimnazjów. Opowiada ona o tym, jakie są jej codzienne trudności w szkole, czy i jak nawiązuje przyjaźnie, jak się czuje jako „uczennica cudzoziemska”. Film jest dobrym wyjściem do dyskusji o różnych obszarach, które istotne są, gdy mówimy o edukacji dzieci migranckich, sięgających znacznie dalej niż proces przyswajania wiedzy szkolnej.

Seria filmowa „Narracje Migrantów” Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) składa się z krótkich filmów, których narratorami i narratorkami są osoby z doświadczeniem migracyjnym. Słowo „migrant” w tytule nie odnosi się jednak do statusu prawnego, a raczej do sposobu bycia, mentalności, doświadczenia życiowego osób wypowiadających się filmach. Bohaterowie i bohaterki filmów na różne sposoby i z różnymi skutkami szukają siebie miejsca w Polsce. Czasem decydują się na dłuższy pobyt albo chcą osiedlić się na stałe; inni są tu tylko przejazdem. Ważne jest to, że osoby te mają coś szczególnego do powiedzenia o tym, jak czują się w Polsce i w jaki sposób ją postrzegają. „Narracje Migrantów” to opowieści nie tylko o samych „migrantach” - mówią one także wiele o Polsce i o Polakach, jak i o relacjach międzykulturowych.


Seria filmowa „Narracje Migrantów” powstała m.in. dzięki wsparciu finansowemu od Allianz Kulturstiftung, Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa w ramach projektu „Centrum Powitania w Warszawie – tworzenie modelowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce”, a także Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu Państwa w ramach projektu oraz środków m. st. Warszawy w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomocnych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce”.


WSTĘP WOLNY!Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP