Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Umowę o pracę można podpisać w dzień wolny

Data dodania: 21.06.2013

Umowę o pracę można podpisać w dzień wolny

Podpisanie umowy powoduje powstanie między jej stronami więzi prawnej, której charakter zależy od rodzaju umowy. Najczęściej nawiązanie stosunku prawnego zbiega się z momentem podpisania umowy. Prawo pracy cechujące się wyraźną odrębnością w porównaniu do ogólnych regulacji prawa cywilnego, dopuszcza nawiązanie stosunku pracy w terminie innym niż podpisanie umowy o pracę. Nie uzależnia jednak możliwości jej zawarcia od rozkładu dni wolnych i roboczych pracownika.

Następstwem podpisania umowy o pracę jest nawiązanie między jej stronami stosunku pracy. Zaistnienie tego skutku prawnego nie jest jednak automatyczną konsekwencją zawarcia wspomnianej umowy. Umowa o pracę nie jest bowiem tożsama ze stosunkiem pracy. Ten ostatni jest definiowany przez Kodeks pracy jako wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym – za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę (art. 22 K.p.). Definicja kodeksowa nie uzależnia więc wystąpienia stosunku pracy od formalnego zawarcia umowy o pracę. Podstawowym warunkiem jego zaistnienia jest podjęcie pracy w warunkach cechujących zatrudnienie pracownicze.

Czytaj całość wyjaśnienia.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP