Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Bezpieczny senior - podaj dalej

Autor: Biblioteka: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO Województwo: dolnośląskie
Data dodania: 25.06.2013

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko od kwietnia do lipca 2013 roku realizuje mikrogrant „Podaj dalej” prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a skierowany do wszystkich bibliotek wiodących biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek.

 

W środę 12 czerwca 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zorganizowała trzecie już spotkanie ze swoimi bibliotekami partnerskimi z Radkowa, Ludwikowic Kłodzkich i Lewina Kłodzkiego – w sali Podhalanka w Krosnowicach. Spotkanie miało dwa cele i dwie grupy odbiorców. Edukować osoby starsze i pokazać bibliotekarzom, jak to zrobić przy udziale policjantów. Ogółem skorzystały 32 osoby.

 

W ramach kampanii społecznej „bezpieczny senior” w Gminie Kłodzko, tym razem edukowano mieszkańców wsi Krosnowice. Była to bardzo dobrze przeprowadzona lekcja pokazowo-szkoleniowa dla bibliotekarzy z zewnątrz, którą poprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w osobach podkomisarz Doroty Jaworskiej i posterunkowego Filipa Paszczyka.

 

Przypominamy, iż adresatami przedsięwzięcia są osoby starsze powyżej 50. roku życia, często nieporadne ze względu na swój wiek, stan zdrowia, samotnie mieszkające i będące łatwym celem oszustów. Zdaniem organizatorów akcji, seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę naszego społeczeństwa i są w dużym stopniu narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa wynikające z wieku, stanu zdrowia, jak również braku czujności i dbałości o bezpieczeństwo osobiste. Dlatego edukacja seniorów w każdej społeczności lokalnej winna należeć do priorytetów.

 

W trakcie spotkania – po obejrzeniu filmów sytuacyjnych - uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami nt. metod działania oszustów na przykładzie osobistych przeżyć, bądź osób z ich otoczenia. Pytali o statystki na naszym terenie i możliwości uchronienia się przed natrętnymi domokrążcami. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę informacyjną i naklejkę z telefonami alarmowymi. Zarówno seniorzy, jak i bibliotekarze skorzystali z tej formy edukacji, o czym świadczą złożone deklaracje na ciąg dalszy. 

 

Ostatnim elementem spotkania było jego podsumowanie w bibliotece przez panią Mariolę Huzar – dyrektora BPGK, która omówiła potrzeby logistyczne, merytoryczne i promocyjne, które należy uwzględnić przy organizacji bibliotecznych spotkań edukacyjnych. Podzieliła się wiedzą i doświadczeniami nabytymi podczas współpracy ze służbami mundurowymi. Złożyła deklarację, iż udzieli wszelkiej pomocy zainteresowanym bibliotekarzom z zewnątrz. Gospodynią bibliotecznego spotkania była pani Stanisława Wyspiańska-Skawina – starszy bibliotekarz krosno wickiej książnicy.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP