Polecamy

Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy

Data dodania: 05.07.2013

Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy

Jak w instytucjach kultury zaksięgować refundację wynagrodzenia z urzędu pracy osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych? Czy podobnie jak w jednostkach budżetowych zmniejszyć koszty i wydatki? Czy należy zwiększyć plan finansowy o wartość refundacji z urzędu pracy, a koszty wynagrodzeń zostawić na tym samym poziomie?

Instytucja kultury nie jest jednostką budżetową, prowadzi więc ewidencję księgową na podstawie Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości). Wpływ refundacji zwiększa pozostałe przychody operacyjne, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie finansowym.

Refundacje oraz dotacje, które można uzyskać w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, to w szczególności (art. 46 ust. 1, art. 51, 56 i 59 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych, zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 

Czytaj całe wyjaśnienie.

Źródło: Poradnik Instytucji Kultury


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP