Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy

Data dodania: 05.07.2013

Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy

Jak w instytucjach kultury zaksięgować refundację wynagrodzenia z urzędu pracy osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych? Czy podobnie jak w jednostkach budżetowych zmniejszyć koszty i wydatki? Czy należy zwiększyć plan finansowy o wartość refundacji z urzędu pracy, a koszty wynagrodzeń zostawić na tym samym poziomie?

Instytucja kultury nie jest jednostką budżetową, prowadzi więc ewidencję księgową na podstawie Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości). Wpływ refundacji zwiększa pozostałe przychody operacyjne, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie finansowym.

Refundacje oraz dotacje, które można uzyskać w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, to w szczególności (art. 46 ust. 1, art. 51, 56 i 59 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych, zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 

Czytaj całe wyjaśnienie.

Źródło: Poradnik Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP