Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Nowe FIO coraz bliżej

Data dodania: 05.07.2013

Nowe FIO coraz bliżej

O nowej perspektywie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz jego przyszłości dyskutowali 3 lipca na nadzwyczajnym spotkaniu przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego, resortu pracy oraz Kancelarii Prezydenta. Kończy się praca nad dokumentem, który niedługo trafi na biurka poszczególnych ministerstw.

Celem spotkania było doprecyzowanie treści uchwały RDPP dotyczącej PO FIO 2014-2020. Ustalono, że funkcję kontrolną nad Funduszem sprawował będzie komitet sterująco-monitorujący, który będzie miał kompetencje władcze w ocenie kryteriów konkursowych. W jego skład wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Zasady wyboru tego komitetu opracuje wspólnie RDPP oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Nowością w FIO będzie kwestia projektów eksperymentalnych, o wyższym poziomie ryzyka.

To wymaga jeszcze uszczegółowienia, ale ważne jest to, że taki rodzaj projektów będzie brany pod uwagę – mówi Cezary Miżejewski, przewodniczący zespołu ds. programów i funduszy RDPP.

W nowym PO FIO przewidziano też miejsce na finansowanie projektów o charakterze infrastrukturalnym, czyli np. projektów na rzecz stworzenia funduszy pożyczkowych (nie wprost ich zasilenia).

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP