Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Akredytacja Profesjonalna SBP

Data dodania: 05.07.2013

Akredytacja Profesjonalna SBP

Od maja 2013 roku rozpoczęła prace Komisja Akredytacji Profesjonalnej SBP. W czasie posiedzeń w dniach 22 maja i 4 lipca rozpatrzono przygotowane przez ekspertów SBP raporty z oceny następujących usług szkoleniowych:

 

  • Szkolenie bibliotekarzy rozpoczynających wprowadzanie danych do katalogu centralnego NUKAT – organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Centrum NUKAT
  • Kursy e-learningowe „Współpraca z Europeaną” - organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Kurs e-learningowy „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” – organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Dwudniowe szkolenie redaktorów biblioteki cyfrowej na miejscu u Licencjobiorcy - organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (specjalizacja informacyjna, specjalizacja nauczyciel bibliotekarz) – organizator: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Komisja Akredytacji Profesjonalnej SBP pod przewodnictwem Ewy Kobierskiej-Maciuszko podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu akredytacji profesjonalnej SBP ww. usługom szkoleniowym. Uruchomienie nowego działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego było możliwe dzięki dotacji Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która sfinansowała prace przygotowawcze.

Szczegółowe informacje o akredytacji i przebiegu procedur akredytacyjnych dostępne są pod adresem www.sbp.pl/akredytacja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP