Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Kwestia opłat za kartę biblioteczną

Data dodania: 08.07.2013

Kwestia opłat za kartę biblioteczną

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie mi kwestii dotyczących pobierania opłaty za kartę biblioteczną, na mocy jakich aktów prawnych czy rozporządzeń biblioteka ma prawo pobierać takie opłaty?

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 USTAWY z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 642), usługi bibliotek, których organizatorami są ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, bądź jednostki samorządu terytorialnego, są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2. W tymże zastrzeżono, że opłaty mogą być pobierane: za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne; za wypożyczenia materiałów audiowizualnych; w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne; za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych; za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Wydaje się zatem, że pobieranie opłaty za wyrobienie karty bibliotecznej, przy założeniu, że jest to konieczne i uprawnia do wypożyczania książek, stoi w sprzeczności z przytoczonym zapisem i zasadą nieodpłatności wypożyczania książek. Trudno bowiem zakwalifikować wyrobienie karty do katalogu usług bibliotek, o których w pkt. 1) ust. 2, bądź pozostałych przypadków, o których w pkt. 2)-5).

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP