Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

VI edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Data dodania: 09.07.2013

VI edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Instytut Pamięci Narodowej, Telewizja Polska i Polskie Radio ogłaszają szóstą edycję konkursu „Książka Historyczna Roku”. Celem konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski XX wieku oraz krzewienie czytelnictwa książek historycznych.

Na mocy trójstronnego porozumienia podpisanego w lipcu 2007 r., Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Radio i Telewizja Polska ogłosiły coroczny konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego. Nagroda w konkursie przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku,
  • najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku.

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie powołane przez organizatorów sześcioosobowe jury wybierze spośród nadesłanych książek te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W jury zasiadają: prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

W drugim etapie jury wybierze do 10 książek z każdej kategorii, natomiast w trzecim swoich zwycięzców wskażą zarówno jurorzy, jak i czytelnicy. Od 1 do 31 października br. w drodze internetowego głosowania każdy będzie mógł wybrać najlepsze książki w dwóch kategoriach. Laureaci otrzymają statuetki i nagrody pieniężne. Fundatorami nagród są: Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2012 r. a 30 czerwca 2013 r. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania książek do tegorocznej edycji konkursu są wydawnictwa i rektorzy wyższych uczelni. Każdy wydawca ma prawo zgłosić maksymalnie trzy tytuły w dowolnej formie (tradycyjnej lub elektronicznej), rektor wyższej uczelni uniwersyteckiej – jeden.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do dnia 31 lipca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania, można znaleźć na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP