Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Ważne informacje dot. Infrastruktury bibliotek

Data dodania: 11.07.2013

Ważne informacje dot. Infrastruktury bibliotek

Informujemy, że po naborze majowym 2013 wszystkie środki inwestycyjne zaplanowane w budżecie programu na lata 2011 - 2015 zostały wyczerpane. W związku z tym, począwszy od naboru lipcowego 2013 do odwołania przyjmowane będą jedynie wnioski na dotacje środków bieżących na wszystkie lata realizacji zadań.

Do składania takich wniosków zapraszamy również te biblioteki, które wcześniej otrzymały dotacje, zakończyły i rozliczyły zadania oraz osiągnęły wymagane standardy.

Źródło: Biblioteka+


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP