Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

O podatku od towarów i usług

Data dodania: 15.07.2013

O podatku od towarów i usług

W ramach cyklu „Poniedziałek z Prawnikiem”, dziś zapraszamy do lektury materiału Pana Bolesława Howorki. W artykule porusza on sprawy podatku od towarów i usług.

Jednocześnie Redakcja portalu zachęca członków SBP do nadsyłania pytań dotyczących aspektów prawnych funkcjonowania Stowarzyszenia. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres redakcja.portal@sbp.pl

Od kilku zarządów okręgów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymałem pytanie: Czy organizując wycieczki bibliotekarzy i zbierając od zainteresowanych koleżanek i kolegów wpłat na koszty organizacyjne, zarządy maja obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług to podatek od wartości dodanej (stąd potoczna nazwa: VAT), który pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami i zakłada uwzględniania przez kolejnego płatnika kwot pobranych na poprzednich etapach transakcji. Wg art. 15 ust. 1 ustawy do opłacania podatku zobowiązane są nie osoby prawne oraz osoby fizyczne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą. I nie jest tu ważny cel lub rezultat takiej działalności.

Czy zarząd okręgu lub oddziału Stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą? Aby odpowiedzieć na to pytanie najlepiej jest zacytować definicję zapisaną w cytowanym artykule omawianej ustawy, w ust. 2: Działalność gospodarcza obejmuje wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne lub rolników, a także osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Czy wspomniane ogniwa organizacyjne SBP prowadzą działalność produkcyjną, bądź handlową albo usługową? Czy działalność tych zarządów związana z pośredniczeniem w uczestnictwie członków organizacji w różnego rodzaju imprezach, m.in. w wycieczkach ma charakter ciągły i prowadzona jest po to, aby Stowarzyszenie osiągało z tych czynności zysk?

Oczywiście nie!

Jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy podatnikami podatku od towarów i usług. Działania poszczególnych ogniw organizacji polegające na zebraniu wpłat od członków i wydatkowaniu zebranej kwoty np. na opłacenie autokaru lub zakupienie biletów kolejowych bądź autobusowych, na zatrudnienie przewodnika i w końcu na zamówienie noclegów i zapłacenie za te noclegi nie jest działalnością gospodarcza, a więc nie zobowiązuje do płacenia podatku od towarów i usług. Chyba, że część zebranej kwoty stanowić będzie (nieuzasadniony) zysk zarządu. Ale do takiej sytuacji nie wolno dopuścić. Nie wolno nam nadużyć zaufania uczestników imprezy, nie wolno nam osiągać zysku z tytułu wykonania określonych, niezbędnych czynności. To nasza praca społeczna, Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków (§ 6 Statutu SBP) i w związku z tym nie możemy stać się płatnikami omawianego podatku. Podatek płaci właściciel autokaru, przewodnik, hotelarz, ale nie zarząd okręgu lub oddziału Stowarzyszenia B bibliotekarzy Polskich organizujący imprezę. Należy tylko zwrócić uwagę na to, aby na fakturze był odnotowany fakt zapłacenia przez zleceniobiorcę stosownego podatku.

nad. B. Howorka
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP