Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Dotacje Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

Data dodania: 17.07.2013

Granty na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej. Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach tematycznych: edukacja - innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży; rozwój lokalny - polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych. Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej województw).

Kto może ubiegać się o fundusze:

  • fundacje
  • stowarzyszenia
  • szkoły
  • domy kultury
  • biblioteki
  • jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji. Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, co z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w terminach: od 9 do 30 września 2013 - decyzja 21 listopada 2013

Więcej informacji na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP