Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Opinia SBP dot. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Data dodania: 18.07.2013

Opinia SBP dot. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego swoją opinię w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku dotyczącej zmiany ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz kolejny wyraża swoją dezaprobatę z uchylenia art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że zawód bibliotekarza należy do zawodów zaufania publicznego i powinien pozostać w katalogu zawodów regulowanych. Uchylenie art. 117 w praktyce grozi obniżeniem rangi tego zawodu. Pozostawienie wyłącznie pracodawcom oceny kwalifikacji kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych spowoduje, że wymagania wobec tej grupy pracowników będą różne. Takie rozwiązanie utrudnia utrzymanie podobnych wymogów kwalifikacyjnych bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w różnych typach bibliotek. Uzyskanie stanowiska bibliotekarza dyplomowanego w jednej bibliotece nie gwarantuje ponadto utrzymania tego stanowiska w innej.

Szczególnie dotkliwa jest likwidacja Komisji dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej również ze względu na brak gwarancji zatrudniania na tych stanowiskach osób z najwyższymi kwalifikacjami, ocenionymi obiektywnie. Tymczasem właśnie spośród bibliotekarzy dyplomowanych rekrutuje się kadra kierownicza bibliotek akademickich i naukowych, odpowiedzialna za budowanie strategii rozwoju usług bibliotekarskich.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża żal, że zgłaszane wcześniej opinie, zarówno przez SBP, jak i Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich nie zostały uwzględnione przez autorów ustawy.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP