Polecamy
42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Wirtualne "podaj dalej"

Autor: Biblioteka: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO Województwo: dolnośląskie
Data dodania: 18.07.2013

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko od kwietnia do lipca 2013 roku realizowała mikrogrant „Podaj dalej” prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a skierowany do wszystkich bibliotek wiodących biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek.

 

W miesiącu lipcu 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zorganizowała czwarte i ostatnie już spotkanie ze swoimi bibliotekami partnerskimi z Radkowa, Ludwikowic Kłodzkich i Lewina Kłodzkiego.

 

Było to wirtualne spotkanie z Latarnikiem Polski Cyfrowej panią Dorotą Felcenloben. Zostało przeprowadzone za pomocą komunikatora na portalu społecznościowym Facebook. Tematem rozmów była edukacja ludzi starszych z pokolenia 50+ oraz dostęp do materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z osobami starszymi.

 

I tak:

W Bibliotece Publicznej w Ludwikowicach Kłodzkich rozmawiano o pracy latarnika w lokalnym środowisku, na temat problemów oraz metod aktywizujących osoby starsze. Biblioteka  prowadzi już zajęcia komputerowe z osobami z pokolenia 50+. Pracownicy posiadają kompetencje w prowadzeniu zajęć oraz odnoszą wiele sukcesów.

 

W Bibliotece Publicznej w Radkowie bibliotekarze byli zainteresowani pracą latarnika, współpracą ze środowiskiem naukowców, przeprowadzeniem ewentualnych warsztatów z ekspertem. Pojawiły się pytania dotyczące scenariuszy zajęć, wordpressa oraz prac z materiałem historycznym. Biblioteka od 2012 roku prowadzi zajęcia komputerowe i językowe z osobami powyżej 50. roku życia.

 

W Bibliotece Publicznej w Lewinie Kłodzkim w rozmowie dotykano specyfiki pracy latarniczej w środowiskach wiejskich. Latarnik opowiedział o własnych doświadczeniach i sukcesach. Zwrócił uwagę na najważniejsze elementy współpracy z osobami 50+.

 

W Bibliotece Publicznej w Ołdrzychowicach Kłodzkich dyskutowano o ew. możliwościach aktywizacji osób powyżej 50. roku, którzy są bezrobotni (przy nawiązaniu współpracy               z Urzędem Pracy oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej). Drugi temat dot. włączenia się Latarników w organizację powiatowego dyktanda, którego pierwsza edycja miała miejsce w czerwcu br. Kolejnymi omawianymi tematami była współpraca z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz bezpieczeństwo dzieci w sieci.

 

Realizacja spotkań w ramach mikrograntu „podaj dalej” umożliwiła naszym bibliotekarzom zdobyć nową wiedzę i nowe umiejętności edukacyjne, pozwoliła na wymianę doświadczeń zawodowych, a także na bliższe poznanie się i nawiązanie trwałej współpracy w różnych dziedzinach życia społecznego – nie tylko w okresie realizacji mikrograntu, ale zwłaszcza po jego zakończeniu.

 

W imieniu biblioteki wiodącej chciałabym podziękować wszystkim bibliotekarzom i partnerom, którzy aktywnie uczestniczyli w naszych spotkaniach za cierpliwość i wyrozumiałość, pomoc i wsparcie przy ich organizacji. Dziękuję wójtowi panu Stanisławowi Longawie za to, że biblioteki są ważnym elementem w planach rozwojowych gminy Kłodzko.

 

Mariola Huzar

dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP