Polecamy
37,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach... więcej >

Komunikat KDBP z Forum „Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji”

Data dodania: 19.07.2013

Komunikat KDBP z Forum „Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji”

W Aktualnościach na podstronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych ukazał się komunikat z I Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych, zorganizowanego przez krakowską Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W dniach 13-14 czerwca 2013r. w Krakowie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, zorganizowane przez krakowską Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczestniczyła w nim ponad 90-osobowa reprezentacja bibliotekarzy pedagogicznych z 46 placówek z całej Polski. Zasadniczym celem konferencji było rozpoczęcie dialogu środowiska na temat nowych zadań postawionych bibliotekarzom pedagogicznym przez MEN - tj. udziału we wspomaganiu szkół i placówek w zakresie wspierania ich rozwoju i procesu doskonalenia nauczycieli.

Bibliotekarze przedstawili różnorodną i bogatą ofertę już realizowanych działań bibliotek pedagogicznych, pokazali liczne przykłady dobrych praktyk celnie wpisujących się w nowe zadania - wspieranie kształcenia ustawicznego, przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu, pracę ze szkołami i instytucjami edukacji równoległej. Konferencja dała zebranym szansę wymiany doświadczeń, zacieśniania współpracy i wypracowania wspólnych kierunków działania. Potwierdziła nadto, że nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w bibliotekach pedagogicznych mają odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie we wspomaganiu rozwoju nauczycieli i uczniów. Dopracowania wymaga zróżnicowanie zakresu zadań placówek uczestniczących w procesie wspomagania, zbudowanie modelu ich efektywnej współpracy.

Wspomaganie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych wymaga wszakże doposażenia technologicznego naszych placówek. Ważnym postulatem, pojawiającym się w trakcie wielu wypowiedzi (zwłaszcza uczestniczących w obradach
przedstawicieli organów prowadzących biblioteki pedagogiczne) jest potrzeba wsparcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej naszych placówek w tym zakresie (np. środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego). 

W ostatnich kilku latach, na fali kryzysu, samorządy wielu województw w ramach tzw. restrukturyzacji przeprowadzają faktyczną likwidację filii bibliotek pedagogicznych. Powstanie ministerialnego programu wsparcia bibliotek pedagogicznych pomogłoby organom prowadzącym w realnej modernizacji prowadzonych placówek i przekształcaniu ich w nowoczesne centra edukacyjne. 

Doskonalenie pracy szkół i placówek oświatowych w Polsce w celu systematycznego podnoszenia poziomu edukacji wymaga wypracowania sprawnego modelu wspomagania nauczycieli i współpracy wszystkich instytucji w nim uczestniczących. Biblioteki pedagogiczne, wraz z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologicznopedagogicznymi dysponują zarówno kadrą, jaki umiejętnościami zawodowymi, by odgrywać w nim niezbywalną rolę.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz organizatorzy Forum Bibliotek Pedagogicznych dołożą wszelkich starań, by inicjatywa ogólnopolskich spotkań nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych była kontynuowana. Mamy nadzieję, że Kraków
będzie miejscem corocznej prezentacji realizowanych przez polskie biblioteki pedagogiczne zadań statutowych, w tym przedsięwzięć służących wspomaganiu szkół i placówek oraz doskonaleniu nauczycieli. 

W imieniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych
Sylwia Czacharowska
Olsztyn, 15 lipca 2013 r.

Źródło: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP