Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Laureaci Nagrody Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej za lata 1994-2010

Data dodania: 06.10.2010

Za rok 2010:

Zwyciężczynią tej edycji Konkursu została mgr Anna Kalińska z Wrocławia za pracę p.t. „Informacja biznesowa w internecie w świetle analiz stron WWW bibliotek szkół wyższych o kierunku ekonomicznym”.

Wyróżnienie specjalne: mgr Aneta Ostrowska z Torunia: „Analiza infometryczna czasopisma elektronicznego Open Access na przykładzie Biuletynu EBIB.”

Wyróżnienia otrzymali:
mgr Maria Honkisz z Krakowa
mgr Oliwia Szotkowska z Krakowa
mgr Krzysztof Wasiucionek z Wrocławia

Więcej informacji o tej edycji konkursu

Nagrody za najlepsze prace magisterskie
w latach akademickich 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002:

Dnia 19 grudnia 2002 r. obradowało jury konkursu "Nagroda Młodych SBP" na najlepszą pracę magisterską z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zrealizowaną w latach akademickich 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. Na konkurs wpłynęło 20 prac magisterskich i 1 praca licencjacka (ogółem z 7 uniwersytetów).

Jury powołane przez przewodniczącego SBP Jana Wołosza pracowało w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert - przewodnicząca, prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, dr Aleksander Radwański, mgr Janusz Nowicki - sekretarz.

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę Kamili JANISZEWSKIEJ za pracę Elektroniczne dostarczanie dokumentów jako nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa, , napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego (Uniwersytet Śląski);

II nagrodę Ewie RACZYŃSKIEJ za pracę Dysleksja - książka - dziecko, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert (Uniwersytet Warszawski );

III nagrodę Marcinowi CZUBARZE za pracę Książka i biblioteka w życiu i działalności Józefa Piłsudskiego 1867-1935, napisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny Fitowej (Uniwersytet Jagielloński);

Wyróżnienie Dorocie CHMIELARZ za pracę Działalność Pracowni Konserwacji Zabytków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w zakresie ochrony zbiorów specjalnych, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Aleksiewicz (Uniwersytet Wrocławski).

Zgodnie z regulaminem konkursu I nagroda - to publikacja pracy w Wydawnictwie SBP (w 2003 r.). Laureaci II i III nagrody otrzymają roczną prenumeratę "Bibliotekarza" i zestaw książek Wydawnictwa SBP.

Ponadto, ze względu na aktualność i społeczną przydatność podjętego tematu, jury zdecydowało na opublikowanie w bibliotekarskich czasopismach fragmentów nagrodzonej pracy Ewy Raczyńskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe wydanie książki Marii Dembowskiej Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców.

Komisja konkursowa przyznała za najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 1997/98 oraz 1998/99:

I Nagrodę Młodych SBP - Markowi Stepowiczowi za pracę pt. Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych. Praca napisana pod kierunkiem dr Aleksandra Radwańskiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

II Nagrodę Beacie Noske za pracę pt. Rola książki i biblioteki w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka w Szerzawach k. Mogilna. Praca napisana pod kierunkiem prof. Elżbiety Barbary Zybert na Uniwersytecie Warszawskim.

III Nagrodę Sylwii Pietrzak za pracę pt. Literatura drugiego obiegu 1976-1989 w opracowaniach bibliograficznych. Praca napisana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego na Uniwersytecie Śląskim.

Na konkurs wpłynęło 6 prac:

Zgodnie z regulaminem pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie SBP.

Pozostałe dwie prace zostaną (częściowo) opublikowane w osobnym wydawnictwie lub w czasopismach SBP

Komisja konkursowa przyznała za najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 1994/95:

I Nagrodę Sylwii Błaszczyk za pracę pt. Ocena trwałości papieru w książkach polskich z lat 1920-1939. Praca napisana pod kierunkiem prof. Bronisława Zyski z Uniwersytetu Śląskiego.

II Nagrodę Katarzynie Wasiak za pracę pt. Ogólnokrajowe standardy bibliotekarstwa szkolnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wydane po roku 1945. Praca napisana pod kierunkiem prof. Marcina Drzewieckiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zespołowe wyróżnienia dla:

Alicji Puciłowskiej za pracę pt.: Katalog bazowy powieści historycznych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik

Krystyny Reszczyńskiej za pracę pt. Katalog bazowy powieści podróżniczo-przygodowych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik

Jolanty Tanajewskiej-Równiak za pracę pt. Katalog bazowy powieści obyczajowych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik.

Wyżej wymienione prace zostały napisane pod kierunkiem dr Korduli Szczechury z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Pod adresem władz SBP jury postulowało potrzebę kontynuacji konkursu w latach następnych w cyklu dwuletnim.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP