Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Nagroda Młodych SBP im. Prof. Marii Dembowskiej

Data dodania: 31.08.2010

      Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przypomina o stałym konkursie dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na najlepsze prace magisterskie, zrealizowane w latach akademickich 2008/2009 i 2009/2010. Patronem "Nagrody Młodych SBP" jest prof. Maria Dembowska.

 

Celem konkursu jest:

 1. Promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
 2. Inspirowanie środowiska do podejmowania problematyki współczesnego bibliotekarstwa polskiego.
 3. Zacieśnianie współpracy SBP z uczelniami kształcącymi kadrę bibliotekarską.

Warunki konkursu:

 1. Praca winna podejmować problematykę współczesnego bibliotekarstwa polskiego i informacji naukowej. W wyjątkowych wypadkach może być to tematyka historyczna.
 2. Prace należy nadsyłać do dnia 1 grudnia 2010 r. r. na adres: Wydawnictwo SBP, 00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.
 3. Prace winny być przysłane w wydruku komputerowym lub w maszynopisie. Do pracy musi być dołączona opinia promotora oraz rekomendacja dyrektora instytutu lub kierownika katedry,
 4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 30.03.2011 r.

Nagroda:

 1. Nagroda nosi nazwę „Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej”.
 2. Pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie SBP.
 3. W zależności od decyzji Sądu Konkursowego możliwe jest opublikowanie najciekawszej części pozostałych prac w czasopismach SBP.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cenne książki Wydawnictwa SBP. Zarząd Główny SBP powoła spośród wybitnych przedstawicieli dydaktyki akademickiej Sąd Konkursowy, który wyda werdykt w oparciu o stosowny regulamin. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasopismach SBP i Platformie Cyfrowej SBP. Zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkie uczelnie kształcące bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Przewodnicząca SBP
Elżbieta Stefańczyk
Warszawa- luty 2010 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP