Polecamy

Konferencja regionalna nt. założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Data dodania: 30.07.2013

Konferencja regionalna nt. założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Po otwarciu konferencji przez podsekretarza stanu w MRR Pawła Orłowskiego, minister administracji i cyfryzacji, Michał Boni przedstawił kluczowe założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w aspekcie rozwoju cyfrowego kraju. Zaprezentował m.in. trzy filary cyfryzacji w Polsce. Pierwszy filar, to zwiększenie dostępności do internetu – projekty infrastrukturalne umożliwiające obywatelom dostęp do szerokopasmowego internetu. Drugi filar – kluczowy – zwiększenie potrzeby używania internetu – to rozwój treści i usług. Trzeci filar związany jest z kompetencjami cyfrowymi społeczeństwa – to promocja i edukacja wywierająca wpływ na innowacyjny rozwój.

Głównym wymiarem wykluczenia cyfrowego w Polsce jest wiek – wśród osób w wieku 50+ nie korzysta z internetu ponad 9 mln osób. Na wykluczenie cyfrowe szczególnie narażone są również osoby niepełnosprawne.

Filar drugi nawiązujący do zwiększenia potrzeby korzystania z internetu kładzie nacisk m.in. na wyrobienie nawyków kulturowych młodej generacji, dogodnych warunków dla rozwoju e-dziedzin i modeli 2.0. Rozwój treści: podaż – popyt to czynnik napędowy działań w obszarze filaru drugiego. Otwarte zasoby będą podstawą kreatywności. Ważną kwestią jest otwieranie zasobów wiedzy, edukacji, dziedzictwa kulturowego – z respektem dla praw autorskich i tanim dostępem. Otwieranie zasobów przyczyni się również do rozszerzenia wykorzystania informacji sektora publicznego o muzea, biblioteki i archiwa.

Po wystąpieniu ministra, Paweł Orłowski kontynuował prezentację założeń Programu.

W czasie przeznaczonym na dyskusję padały z sali pytania do prelegentów o różnym natężeniu ogólności, jak i dotyczące szczegółowych zagadnień i konkretnych przypadków.

Zobacz przebieg konferencji:

 

Nad. Marzena Przybysz
 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP