Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Konferencja regionalna nt. założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Data dodania: 30.07.2013

Konferencja regionalna nt. założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Po otwarciu konferencji przez podsekretarza stanu w MRR Pawła Orłowskiego, minister administracji i cyfryzacji, Michał Boni przedstawił kluczowe założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w aspekcie rozwoju cyfrowego kraju. Zaprezentował m.in. trzy filary cyfryzacji w Polsce. Pierwszy filar, to zwiększenie dostępności do internetu – projekty infrastrukturalne umożliwiające obywatelom dostęp do szerokopasmowego internetu. Drugi filar – kluczowy – zwiększenie potrzeby używania internetu – to rozwój treści i usług. Trzeci filar związany jest z kompetencjami cyfrowymi społeczeństwa – to promocja i edukacja wywierająca wpływ na innowacyjny rozwój.

Głównym wymiarem wykluczenia cyfrowego w Polsce jest wiek – wśród osób w wieku 50+ nie korzysta z internetu ponad 9 mln osób. Na wykluczenie cyfrowe szczególnie narażone są również osoby niepełnosprawne.

Filar drugi nawiązujący do zwiększenia potrzeby korzystania z internetu kładzie nacisk m.in. na wyrobienie nawyków kulturowych młodej generacji, dogodnych warunków dla rozwoju e-dziedzin i modeli 2.0. Rozwój treści: podaż – popyt to czynnik napędowy działań w obszarze filaru drugiego. Otwarte zasoby będą podstawą kreatywności. Ważną kwestią jest otwieranie zasobów wiedzy, edukacji, dziedzictwa kulturowego – z respektem dla praw autorskich i tanim dostępem. Otwieranie zasobów przyczyni się również do rozszerzenia wykorzystania informacji sektora publicznego o muzea, biblioteki i archiwa.

Po wystąpieniu ministra, Paweł Orłowski kontynuował prezentację założeń Programu.

W czasie przeznaczonym na dyskusję padały z sali pytania do prelegentów o różnym natężeniu ogólności, jak i dotyczące szczegółowych zagadnień i konkretnych przypadków.

Zobacz przebieg konferencji:

 

Nad. Marzena Przybysz
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP