Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Równać Szanse 2013

Data dodania: 06.08.2013

Równać Szanse 2013

Celem programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Regionalny Konkurs Grantowy wspiera projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, które rozwijają u młodzieży:

  • umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
  • umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

O dotacje do 7 000 zł na minimum sześciomiesięczne projekty, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20 procent wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego). O wsparcie nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach programu „Równać Szanse” (kończące się po 1 XI 2013 r.).

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl

Termin składania wniosków upływa 10 października b.r.

Więcej informacji udziela Realizator Programu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
tel. (22) 826-10-16
e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

Źródło: PAFW


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP