Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek

Data dodania: 06.08.2013

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek

Z przyjemnością Państwa informujemy, że ukazał się drukiem pierwszy tom monografii z VI Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, której współorganizatorem była Komisja Zarządzania i Marketingu ZG SBP.

 

Część I: Czytelnictwo i czytelnik

 • Czytelnictwo młodzieży w dobie informacji cyfrowej (Jolanta Laskowska)
 • Badania potrzeb i preferencji użytkowników bibliotek akademickich a możliwości wdrożenia wniosków badawczych w bibliotece jako instytucji non-profit (Mirosława Wojciechowska)
 • Innowacyjne metody promowania czytelnictwa, książki oraz placówek bibliotecznych – dziennikarstwo obywatelskie, portale społecznościowe (Joanna Stawińska)
 • Użytkownik czy współpracownik – potrzeby czytelnicze a polityka gromadzenia w bibliotece akademickiej (Katarzyna Mikołajczyk)
 • Czytelnicy 2.0 – czego oczekują od bibliotek uniwersyteckich? Analiza preferencji użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Marta Tyszkowska)
 • Publiczność czytelnicza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Alla Tarasiuk)
 • Analiza preferencji użytkowników jako element kształtowania biblioteki artystycznej na przykładzie Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Sławomir Sobczyk)

Część II: Koncepcje organizacyjne i funkcjonowanie bibliotek

 • Specyfika jakościowych badań marketingowych w instytucjach bibliotecznych (Magdalena Seta)
 • Komunikacja z użytkownikiem biblioteki w aspekcie konfliktu (Izabela Nowakowska)
 • Ocena użyteczności internetowych narzędzi angażujących użytkownika i otoczenie biblioteki w proces kształtowania księgozbioru (Ewa Dąbrowska)
 • Kopiowanie bibliotecznych egzemplarzy dzieł chronionych prawem autorskim w kontekście wewnętrznych uregulowań bibliotek (Lidia M. Jarska)
 • Ukryty Internet – nieznane narzędzie pracy bibliotekarza (Beata Taraszkiewicz)
 • Znaczenie kompetencji zawodowych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników w sektorze usług informacyjnych (Maja Wojciechowska)
 • Wpływ hobby i pasji pracowników bibliotek na ich aktywność zawodową (Izabela Oleaszewska- Porzycka)
 • Metoda Servqual determinantą kompleksowego zarządzania przez jakość. Doświadczenia Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Sylwia Borkowicz, Katarzyna Cyran, Marzena Dziołak)
 • E-learning dla przyszłych inżynierów czyli e-kursy Biblioteki Politechniki Krakowskiej na platformie Moodle (Aneta Kowalska, Joanna Radzicka)
 • Analiza wykorzystania zbiorów zwartych w kontekście gromadzenia kolekcji bibliotecznej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (Renata Borońska)
 • Przemiany działalności informacyjnej bibliotek publicznych na przykładzie pracy Informatorium Książnicy Podlaskiej (Katarzyna Sawicka-Mierzyńska)
 • Gromadzenie zasobów w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (Eligiusz Podolan)

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP