Polecamy

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek

Data dodania: 06.08.2013

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek

Z przyjemnością Państwa informujemy, że ukazał się drukiem pierwszy tom monografii z VI Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, której współorganizatorem była Komisja Zarządzania i Marketingu ZG SBP.

 

Część I: Czytelnictwo i czytelnik

 • Czytelnictwo młodzieży w dobie informacji cyfrowej (Jolanta Laskowska)
 • Badania potrzeb i preferencji użytkowników bibliotek akademickich a możliwości wdrożenia wniosków badawczych w bibliotece jako instytucji non-profit (Mirosława Wojciechowska)
 • Innowacyjne metody promowania czytelnictwa, książki oraz placówek bibliotecznych – dziennikarstwo obywatelskie, portale społecznościowe (Joanna Stawińska)
 • Użytkownik czy współpracownik – potrzeby czytelnicze a polityka gromadzenia w bibliotece akademickiej (Katarzyna Mikołajczyk)
 • Czytelnicy 2.0 – czego oczekują od bibliotek uniwersyteckich? Analiza preferencji użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Marta Tyszkowska)
 • Publiczność czytelnicza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Alla Tarasiuk)
 • Analiza preferencji użytkowników jako element kształtowania biblioteki artystycznej na przykładzie Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Sławomir Sobczyk)

Część II: Koncepcje organizacyjne i funkcjonowanie bibliotek

 • Specyfika jakościowych badań marketingowych w instytucjach bibliotecznych (Magdalena Seta)
 • Komunikacja z użytkownikiem biblioteki w aspekcie konfliktu (Izabela Nowakowska)
 • Ocena użyteczności internetowych narzędzi angażujących użytkownika i otoczenie biblioteki w proces kształtowania księgozbioru (Ewa Dąbrowska)
 • Kopiowanie bibliotecznych egzemplarzy dzieł chronionych prawem autorskim w kontekście wewnętrznych uregulowań bibliotek (Lidia M. Jarska)
 • Ukryty Internet – nieznane narzędzie pracy bibliotekarza (Beata Taraszkiewicz)
 • Znaczenie kompetencji zawodowych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników w sektorze usług informacyjnych (Maja Wojciechowska)
 • Wpływ hobby i pasji pracowników bibliotek na ich aktywność zawodową (Izabela Oleaszewska- Porzycka)
 • Metoda Servqual determinantą kompleksowego zarządzania przez jakość. Doświadczenia Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Sylwia Borkowicz, Katarzyna Cyran, Marzena Dziołak)
 • E-learning dla przyszłych inżynierów czyli e-kursy Biblioteki Politechniki Krakowskiej na platformie Moodle (Aneta Kowalska, Joanna Radzicka)
 • Analiza wykorzystania zbiorów zwartych w kontekście gromadzenia kolekcji bibliotecznej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (Renata Borońska)
 • Przemiany działalności informacyjnej bibliotek publicznych na przykładzie pracy Informatorium Książnicy Podlaskiej (Katarzyna Sawicka-Mierzyńska)
 • Gromadzenie zasobów w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (Eligiusz Podolan)

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP