Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Grant to inwestycja

Data dodania: 07.08.2013

Grant to inwestycja

- Racjonalne grantodawanie wygląda dokładnie tak, jak proces inwestycyjny w biznesie. Trzeba wybrać to miejsce, w którym zainwestowany kapitał da największy zwrot. Nasz zwrot z kapitału jest po prostu inny, nie jest finansowy, ale on musi nastąpić - ngo.pl rozmawia z Dyrektorem Programowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Radosławem Jasińskim.

Małgorzata Łojkowska: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizuje wiele różnych programów grantowych. Jakie są ich elementy wspólne?

Radosław Jasiński: Nasza fundacja od początku swojego istnienia stara się wspierać takie działania, które utrwalają demokratyczne przemiany w naszym kraju, przemiany, które przywróciły znaczenie obywatelowi i jego inicjatywie. Wierzymy, że obywatele najlepiej znają potrzeby i problemy społeczności, których są częścią i że odpowiednio wsparci oraz zorganizowani są w stanie podejmować skuteczne i efektywne działania na rzecz wspólnego dobra. Wachlarz takich działań jest praktycznie nieograniczony, wiec pomni naszych skromnych możliwości, kierujemy uwagę na wyrównywanie szans młodzieży i wspieranie inicjatyw lokalnych - zwłaszcza na obszarach wiejskich i w małych miastach. Nie zapominamy przy tym, że doświadczenia naszego kraju w sferze działań społecznych są już znaczące i mogą służyć jako przykład, model, innym krajom - zwłaszcza tym na wschód od Polski.

Czytaj cały wywiad.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP