Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych

Data dodania: 07.08.2013

Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Oferty należy składać do 21 sierpnia 2013.

Zgłaszane projekty powinny przewidywać działania związane ze:

  • zwiększeniem wykorzystania ICT przez osoby wykluczone cyfrowe, w tym osoby po czterdziestym piątym roku życia, niepełnosprawne i słabo wykształcone,
  • podniesieniem świadomości w zakresie korzyści z wejścia w świat cyfrowy (np. możliwość załatwiania spraw urzędowych elektronicznie, użycia bezpiecznych form uwierzytelniania, takich jak bezpłatny profil zaufany),
  • zwiększeniem poczucia zaufania do świata cyfrowego przez działania edukacyjne dotyczące zagrożeń w sieci i sposobów ich uniknięcia (np. prawa konsumenta, ochrona danych osobowych w sieci, edukacja medialna),
  • uaktywnieniem, integracją i wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) do prowadzenia kształcenia ustawicznego w obszarze edukacji cyfrowej,
  • zachęcaniem pracodawców do inwestowania w umiejętności informatyczne pracowników,
  • rozwijaniem zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programowania,
  • opracowaniem systemu monitorowania i poprawy dostępności stron internetowych instytucji publicznych lub narzędzia do autodiagnozy w tym zakresie.

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 245 55 54 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl

Szczegółowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone na stronie BIP MAC.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP