Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

W jakim terminie udzielić pracownikowi zaległego urlopu?

Data dodania: 13.08.2013

W jakim terminie udzielić pracownikowi zaległego urlopu?

Od 2012 r. urlop zaległy z poprzedniego roku pracownik powinien wykorzystać do 30 września roku następnego. Roszczenie pracownika o wykorzystanie zaległego urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stał się wymagalny. Ostateczny termin udzielenia urlopu zaległego nie dotyczy urlopu na żądanie.

Choć sezon urlopowy jeszcze w pełni, warto już pomyśleć o organizacji pracy w instytucji we wrześniu. Może się bowiem okazać, że brakuje rąk do pracy. Wszystko przez obecne brzmienie art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), zgodnie z którym urlopu zaległego niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 kp, czyli w trakcie danego roku kalendarzowego, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nowy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i został wprowadzony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, dalej: ustawa nowelizująca kp.

Pojawił się w związku z tym problem, czy nowy przepis dotyczy urlopu zaległego za 2011 r. czy dopiero za 2012 r. Ponieważ w ustawie nowelizującej kp nie przewidziano przepisów przejściowych - wymóg udzielenia urlopu zaległego do końca września niewątpliwie dotyczy urlopu zaległego za 2011 r. Takie stanowisko od początku prezentowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Państwowa Inspekcja Pracy początkowo prezentowała odmienny pogląd, ale z czasem przychyliła się do opinii MPiPS.

Zatem należy przyjąć, że urlop zaległy za 2011 r. musi być wykorzystany najpóźniej do 30 września 2012 r.

Czytaj całość uzasadnienia.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP