Polecamy
Jelena Korieniewa 20,90 PLN 24,90 PLN

"To ja, WIEWIÓRKA” – wiewiórki są zwinne i zaradne. Zanim ukryją orzech w... więcej >

Czeskie Centrum Informacji i Edukacji w Bielsku-Białej

Autor: Biblioteka: Książnica Beskidzka Województwo: śląskie
Data dodania: 19.08.2013

Czeskie Centrum Informacji i Edukacji powstało na bazie Filii Książnicy Beskidzkiej na Złotych Łanach przy ul. Jutrzenki 20 (I piętro). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

                Zakres działania Czeskiego Centrum Informacji i Edukacji obejmuje: gromadzenie
i udostępnianie księgozbioru oraz multimediów, działalność kulturalną, informacyjną, poradniczą, edukacyjną. Użytkownicy na miejscu mogą korzystać z internetu, baz danych, materiałów informacyjnych (katalogi, informatory) itp. Docelowo Centrum będzie posiadało ofertę atrakcji dostępnych dla turystów, bieżącą ofertę kulturalną i edukacyjną.

                W czasie trwania projektu zorganizowane zostaną Dni z kulturą czeską, podczas których odbędą się spotkania autorskie z czeskimi pisarzami, zainteresowani będą mogli wysłuchać wykładu na temat literatury czeskiej wydawanej po 1989 r., a także wysłuchać koncertu muzyki czeskiej. Imprezą towarzyszącą będzie wystawa prac czeskiego artysty.  Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania autorskie z pisarzami, projekcje filmowe kina czeskiego, wykłady. Ponadto przez okres trzech miesięcy prowadzone będą warsztaty dla pracowników oraz osób, które chcą nauczyć się języka czeskiego. Działalność ta realizowana będzie również po zakończeniu projektu w oparciu o wypracowany i przyjęty program.

                Efektem realizacji projektu będzie skupienie wokół Centrum oraz zainteresowanie jego działalnością różnych grup, podmiotów, wśród nich również takich, które bezpośrednio nie korzystają z usług bibliotecznych, ale uznają jej działalność, jako ważną dla rozwoju lokalnej społeczności. Budowanie prestiżu Centrum będzie prowadzone w oparciu o strategię dostępu on-line, a także od prowadzonych działań PR.

                Zakres świadczonych przez Czeskie Centrum Informacji i Edukacji usług głównie informacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnych pozwoli wszystkim zainteresowanym poszerzyć wiedzę o najbliższym sąsiedzie, często zniekształconą obiegowymi opiniami. Bezpośredni, żywy kontakt z kulturą (udział w organizowanych wystawach, spotkaniach z autorami, twórcami, odczytach na temat historii, kultury, walorów turystycznych, udział w imprezach turystycznych) może stać się doskonałym początkiem kształtowania otwartej postawy na sąsiadów.

 

 

Katarzyna Ruchała

Koordynator projektuPartner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP