Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Zasady wyboru projektów na nową perspektywę - postulaty organizacji pozarządowych

Data dodania: 20.08.2013

Zasady wyboru projektów na nową perspektywę - postulaty organizacji pozarządowych

Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 przy udziale grupy roboczej 12 postulatów przygotowała postulaty dotyczące zasad wybory projektów na okres 2014-2020. Organizacje pozarządowe, spełniając istotną rolę w funkcjonowaniu zarówno całego kraju, jak i poszczególnych regionów, stanowią niezwykle ważny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Aby móc prowadzić swoje działania, korzystają z różnorodnych źródeł finansowania, w tym w znacznej mierze z funduszy unijnych. Od początku realizacji programów operacyjnych do końca 2012 roku organizacje pozarządowe podpisały 10 430 umów na wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 13% wszystkich umów podpisanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Doświadczenia trzeciego sektora, zarówno w aplikowaniu o środki pochodzące z Funduszy Europejskich, jak i w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, pozwalają organizacjom zrzeszonym w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaangażować się w proces kształtowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Czytaj cały artykuł.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP