Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Działalność prowadzona przez bibliotekę

Data dodania: 20.08.2013

Działalność prowadzona przez bibliotekę

Siedziba miejskiej biblioteki publicznej mieści się w budynku, który jest własnością gminy i został jej przekazany do użytkowania na podstawie zapisu w statucie. Przy budynku znajduje się spory plac, który biblioteka mogłaby wykorzystać na prowadzenie płatnego parkingu, a uzyskany dochód przeznaczyć na cele statutowe biblioteki.

Czy biblioteka może prowadzić działalność inną niż biblioteczna, skoro art. 4 ust. 1 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. (dalej: ustawa o bibliotekach) jest sprzeczny z art. 13 ust. 2 pkt 6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)? Ustawa o bibliotekach wyznacza całkowicie granice działalności biblioteki, natomiast ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej daje możliwość prowadzenia innej działalności niż kulturalna, o ile jest to zapisane w statucie.

Z przepisów ustawy o bibliotekach wynika, że biblioteka może prowadzić tylko działalność określoną w tej ustawie.

Podstawowe zadania bibliotek obejmują (art. 4 ustawy o bibliotekach):

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  • obsługa użytkowników (przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie).

Czytaj całość wyjaśnienia.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP