Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Okoliczności wydania zaświadczenia o braku zaległości

Data dodania: 21.08.2013

Okoliczności wydania zaświadczenia o braku zaległości

Podatnicy w prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie muszą legitymować się różnego rodzaju zaświadczeniami, w tym o niezaleganiu w podatkach. W tej sytuacji występują do urzędu skarbowego z żądaniem jego wydania. Organ zasadniczo powinien takie zaświadczenie wydać. Zdarza się, że wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu składany jest w trakcie postępowania odwoławczego. Powstaje wówczas wątpliwość, czy urząd ma obowiązek wydać takie zaświadczenie w sytuacji, gdy decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu jako nieostateczna, ponieważ wniesiono od niej odwołanie.

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie potwierdzające określone fakty, gdy jest to konieczne ze względu na interes prawny wnioskodawcy albo wymagane przez prawo.

Czytaj całość wyjaśnienia.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP