Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Absencję w pracy trzeba usprawiedliwić

Data dodania: 22.08.2013

Absencję w pracy trzeba usprawiedliwić

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy jest jednym z najpoważniejszych uchybień po stronie pracownika. Jako naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego stanowi podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia i faktycznie jest częstym powodem „karnego” rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Powinnością zatrudnionego jest więc jak najszybsze i wiarygodne usprawiedliwienie absencji w pracy.

Zatrudnienie pracownika opiera się na obowiązku wykonywania przez niego pracy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę (art. 22 K.p.). Jeżeli więc pracownik nie stawia się na swoim stanowisku w dniu i godzinie ustalonych w obowiązującym go rozkładzie czasu pracy, wówczas jest zobowiązany jak najszybciej usprawiedliwić swoją nieobecność. Czasu ma na to niewiele, bo co do zasady usprawiedliwienie absencji powinno nastąpić niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe, to na drugi dzień.

Niedotrzymanie wskazanego terminu może być uzasadnione tylko poważnymi okolicznościami, w szczególności obłożną chorobą pracownika połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników. Przepisy prawa pracy nie wymagają, aby pracownik osobiście powiadomił pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności – może to uczynić również za pośrednictwem osób trzecich lub poczty czy telefonu.

Czytaj całość wyjaśnienia.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP