Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Kolberg 2014 - Promesa

Data dodania: 22.08.2013

Kolberg 2014 - Promesa

Przygotowania do obchodów 200 rocznicy urodzin folklorysty, etnografa, kompozytora i dokumentalisty Oskara Kolberga są celem nowego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolberg 2014 - Promesa, ogłoszonego 20 sierpnia 2013 roku przez ministra Zdrojewskiego.

Budżet programu wynosi 2 mln zł, termin składania wniosków mija 30 września br., a instytucją Zarządzającą Programem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem programu - oprócz docenienia dorobku badawczego i edytorskiego Oskara Kolberga - jest podkreślenie roli tradycji jako nieodzownego elementu współczesności, upowszechnianie wiedzy o kulturze tradycyjnej oraz tworzenie warunków sprzyjających ożywianiu aktywności kulturalnej. Program ma również przyczynić się do popularyzowania dorobku badaczy i artystów, którzy zajmowali się tematyką małych lokalnych społeczności, grup regionalnych i religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Wnioski do Programu Kolberg 2014 - Promesa mogą składać podmioty prawa polskiego (państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) na specjalnym elektronicznym formularzu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP