Polecamy
15,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Jak wspierać umiejętności cyfrowe obywateli

Data dodania: 26.08.2013

Jak wspierać umiejętności cyfrowe obywateli

22 sierpnia br. przedstawiciele bibliotek: szkolnych, publicznych, naukowych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych poparli na spotkaniu z ministrem Michałem Bonim program podnoszenia umiejętności cyfrowych obywateli w ramach PO PC.

MAC prowadzi prace nad nowym programem operacyjnym pozwalającym wykorzystać środki unijne w latach 2014-20 na rozwój cyfrowy kraju. To Program Operacyjny Polska Cyfrowa, PO PC.

To najlepszy moment na dyskusję, bo jesteśmy w ostatniej fazie prac domykających PO PC. Program ma mieć trzy osie: 1. rozwój infrastruktury i dostępu, 2. rozwój treści i usług i 3. umiejętności cyfrowe. W tej ostatniej osi nie chodzi o umiejętności potrzebne na rynku pracy, ale o cywilizacyjne umiejętności cyfrowe pozwalające na funkcjonowanie w świecie, gdzie więcej rzeczy dostępnych jest cyfrowo. Te cywilizacyjne umiejętności cyfrowe muszą być rozwijane tak, by nie było grup wykluczonych, by budować też wyższy poziom kreatywności – wyższą jakość wszystkiego, co z siebie dajemy - powiedział zebranym Michał Boni.

W ramach prac nad PO PC pojawiła się więc koncepcja tworzenia centrów aktywności cyfrowej tworzonych na bazie instytucji kultury, świetlic oraz sieci bibliotecznej – mamy w kraju 16 tys. bibliotek szkolnych i 8400 publicznych. Mogłyby one być wykorzystane w tworzeniu trwałego mechanizmu podnoszenia kompetencji cyfrowych przez całe życie. W ten sposób biblioteki – w tym biblioteki szkolne – otrzymałyby nowe zadania i funkcje – o ile stanęłyby do konkursu i zostały zakwalifikowane do współtworzenia centrów aktywności cyfrowej na swoim terenie.

Idea zrodziła się wiosną, w wyniku konsultacji publicznych założeń do projektu ustawy samorządowej. Zakładały one m.in. uelastycznienie reguł organizacyjnych dotyczących bibliotek szkolnych. Celem było ułatwienie dostępu do książek i innych zasobów kultury w lokalnych społecznościach. Projekt wzbudził jednak silne obawy w środowisku bibliotekarzy szkolnych. Minister Boni zaproponował więc na spotkaniu konsultacyjnym 18 marca wycofanie się z tych zmian, a w zamian - włączenie bibliotekarzy szkolnych do prac nad PO PC.

Projekt tworzenia centrów aktywności cyfrowej wymaga dalszej współpracy między resortami – Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MAC, MEN, Ministerstwem Nauki , a także samorządami, które współtworzą przecież unijne Regionalne Programy Operacyjne (RPO), oraz organizacjami pozarządowymi, firmami i fundacjami. Istotna jest rola Lidera Cyfryzacji, który został powołany z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest animatorem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Trzecia oś PO PC to nie jest „program rozwoju bibliotek”, ale program rozwoju umiejętności cyfrowych obywateli - ale sieć bibliotek mogą (może) być bardzo istotnym narzędziem do osiągnięcia jego celów. Uczestnicy spotkania opowiadali, w jaki sposób biblioteki już teraz wspierają rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, w jaki sposób mogłyby upowszechniać wiedzę o usługach e-administracji. Przekonywali też, że biblioteki są najlepszym miejscem do upowszechniania wiedzy o IT, a ich sieć to doskonałe narzędzie, by 4,5 mln wykluczonych cyfrowo Polaków 50+ zaprosić do cyfrowego świata. Ich zdaniem strategiczny projekt w ramach PO PC może dać do tego narzędzia – dzięki tworzeniu jednolitych ram, standardów działania i sprawdzonego sposobu postępowania - podkreślił min. Boni.

Źródło: MAiC


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP