Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

Data dodania: 02.09.2013

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

Projekt, realizowany przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, jest skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast z całego kraju. Zakłada przeprowadzenie ogólnopolskich, kompleksowych działań aktywizujących zawodowo i społecznie dwa tysiące niepełnosprawnych osób, szkolenia, porady i konsultacje dla członków ich rodzin i lokalnych społeczności, a także kampanię skierowaną do stu tysięcy pracodawców.

Projekt obejmie doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, wsparcie trenera pracy, udział w warsztatach umiejętności społecznych oraz w indywidualnie dobranych szkoleniach, płatnych stażach, warsztatach wyjazdowych, a także dofinansowanie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki. Efektem projektu ma być wejście co najmniej 400 osób z niepełnosprawnością rzadką (np. choroby genetyczne) i/lub niepełnosprawnością sprzężoną (minimum dwa rodzaje niepełnosprawności, np. osoba niedowidząca z wadą serca) na rynek pracy jako przeszkolonych i pełnowartościowych pracowników.

Zadaniem biblioteki uczestniczącej w projekcie będzie pozyskanie przynajmniej 9 osób niepełnosprawnych i zapewnienia minimum 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W bibliotece będą odbywać się między innymi: warsztaty umiejętności społecznych i seminarium prawne dla niepełnosprawnych uczestników projektu, warsztaty psychologiczno-prawne dla ich rodzin i opiekunów, szkolenia komputerowe czy szkolenia z przedsiębiorczości.

W projekcie mogą wziąć udział biblioteki z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańców. Biblioteki mogą się rejestrować do końca lutego 2014.

Biblioteki zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z regionalnym specjalistą ds. rekrutacji w najbliższym oddziale Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Szczegółowe informacje na temat projektu, warunków rekrutacji uczestników oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie http://www.aktywizacja.org.pl.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodzi się jej nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski.

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP