Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zakup kwiatów dla dyrektora innej instytucji kultury

Data dodania: 03.09.2013

Zakup kwiatów dla dyrektora innej instytucji kultury

Czy wydatek na kwiaty cięte oraz książkę przekazane dyrektorowi innej biblioteki z okazji 50-lecia jej powstania jest wydatkiem na cele reprezentacyjne? Czy należy odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy? Czy wydatek na cele reprezentacyjne może być finansowany z dotacji otrzymanej od organizatora?

Wspomniane w pytaniu wydatki można sfinansować z dotacji podstawowej, jeśli zostaną uwzględnione w planie finansowym oraz służą realizowaniu działalności statutowej instytucji kultury. Wydatek trzeba opodatkować, jeśli ma charakter reprezentacji i nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia od podatku.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Plan finansowy sporządza się zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych).

Państwowe i samorządowe osoby prawne, czyli także instytucje kultury, sporządzają swój plan fi nansowy, w którym wyodrębniają m.in. koszty, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, a także zakup towarów i usług (art. 30 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Czytaj całość wyjaśnienia.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP