Polecamy
29,00 PLN

Biblioteka to przestrzeń społeczna, miejsce powszechnego dostępu do kultury, wiedzy, informacji i... więcej >

III Salon Bibliotek na XXII Targach Książki Historycznej w Warszawie

Data dodania: 03.09.2013

III Salon Bibliotek na XXII Targach Książki Historycznej w Warszawie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej, będzie po raz trzeci uczestniczył w XXII Targach Książki Historycznej, które odbędą się na Zamku Królewskim w Warszawie, w Arkadach Kubickiego od 28 listopada do 1 grudnia 2013 r.

W ramach tej współpracy, przy wsparciu Instytutu Książki, Stowarzyszenie organizuje III Salon Bibliotek, którego celem jest upowszechnienie wśród miłośników historii z całej Polski działalności edytorskiej bibliotek publicznych i naukowych, popularyzującej wiedzę historyczną. Działalność wydawnicza bibliotek jest mało znana, rzadko obecna na ogólnopolskich targach książki i na rynku księgarskim. Ideą Salonu jest przede wszystkim promocja bibliotek, które wydają publikacje o tematyce historycznej, szczególnie o regionach i wybitnych postaciach zasłużonych dla lokalnej społeczności. Salon będzie też okazją do spotkań z przedstawicielami bibliotek prowadzących działalność wydawniczą, oraz miejscem promocji książki i bibliotek wśród tysięcy miłośników historii odwiedzających Targi.

Jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach III Salonu Bibliotek jest publikacja trzeciej edycji „Katalogu publikacji historycznych bibliotek”, w którym znajdą się książki, czasopisma i inne typy dokumentów o tematyce historycznej, wydane przez biblioteki naukowe i publiczne z całego kraju. Katalog dostępny podczas Targów na stoisku III Salonu Bibliotek będzie także rozsyłany do bibliotek, archiwów, muzeów, środowisk akademickich, badaczy i miłośników historii w całym kraju.

W ramach III Salonu, SBP organizuje wiele imprez ukazujących znaczenie bibliotek w rozwoju nauk historycznych oraz w upowszechnianiu wiedzy historycznej. Podczas seminarium z cyklu „Małe ojczyzny - historyczne wydawnictwa bibliotek” Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przedstawi po raz pierwszy własną publikację pt.: „Kustosze polskich zbiorów bibliotecznych za granicą”, wydaną w serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” zainicjowanej i realizowanej od 1974 roku przez Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego SBP. Seminarium będzie okazją do prezentacji stanu wiedzy o twórcach i opiekunach polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych na świecie od - Chicago i Nowego Jorku po Londyn, Paryż, Rapperswil. Przywróci także pamięci współczesnych mało znanych bohaterów książki polskiej za granicami kraju.

Po raz drugi, w ramach III Salonu Bibliotek, SBP organizuje w Arkadach Kubickiego spotkanie dla dzieci „Młodzież dzieciom - posłuchaj z nami baśni i legend”.

Przeprowadzony zostanie także konkurs dla bibliotek „Historyczne wędrówki z biblioteką”, popularyzujący działalność bibliotek na rzecz budowania w społeczeństwie świadomości o znaczeniu regionalnej i lokalnej historii oraz tożsamości wokół ważnych postaci i wydarzeń historycznych.

III Salon Bibliotek to okazja dla całego środowiska do spotkań z autorami, bibliotekarzami i czytelnikami, dyskusji o roli bibliotek w popularyzacji wiedzy historycznej. Wszystkich bibliotekarzy i czytelników zapraszamy do III Salonu Bibliotek.

Więcej informacji o III Salonie Bibliotek i konkursie „Historyczne wędrówki z biblioteką” na portalu www.sbp.pl/targi/tkh

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP