Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Gdańsk czyta Fredrę

Data dodania: 05.09.2013

Gdańsk czyta Fredrę

Aleksander Fredro był barwną postacią oraz uważnym obserwatorem swoich czasów, któremu udało się stworzyć obraz Polski i Polaków aktualny do dzisiaj. Jego twórczość zostanie zaprezentowana w Gdańsku w oryginalny sposób podczas akcji Narodowego Czytania.

7 września przedproże Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku stanie się teatralną sceną, na której zdolności aktorskie zaprezentują samorządowcy, przedsiębiorcy, artyści, dziennikarze i ludzie kultury.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Interpretacja utworów Fredry to wyzwanie dla aktora - mówi Florian Staniewski, aktor Teatru Wybrzeże, który sprawuje opiekę reżyserską nad Narodowym Czytaniem Fredry w Gdańsku oraz poprowadzi całą imprezę. - Są to zabawne i pozornie lekkie teksty, jednak umiejętnie zaprezentowane skłaniają do refleksji i pozwalają dostrzec w nas samych to co z humorem i ironią opisywał Fredro.

W Narodowym Czytaniu Fredry w Filii Gdańskiej WiMBP weźmie udział m.in. Anna Czerwińska-Rydel, autorka książki „Fotel czasu. Opowieść o Aleksandrze Fredrze”, która ukaże się w grudniu.

Fredro był człowiekiem trudnym. Miewał humory, był kłótliwy i łatwo wpadał w złość – mówi gdańska autorka książek dla dzieci i młodzieży – Można zaryzykować stwierdzenie, że był on połączeniem Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka, ale posiadał też cechy wielu innych postaci, które stworzył w swoich dziełach.

Narodowe Czytanie Fredry w Gdańsku odbędzie się 7 września 2013 r. od godziny 12.00. Scenerią dla czytających będzie przedproże Filii Gdańskiej WiMBP, mieszczącej się w zabytkowej kamienicy przy ul. Mariackiej 42.

Na naszą scenę zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą czytać razem z nami – mówi Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. – Na aktorów czekać będą przygotowane teksty z bardziej i mniej znanymi fragmentami dzieł Aleksandra Fredry. Zaczynamy w samo południe.

nad. Natalia Gromom


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP