Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Statystyka biblioteczna - aktualizacja normy terminologicznej

Data dodania: 12.09.2013

W marcu tego roku National Information Standards Organization (NISO) opublikowało aktualizację normy terminologicznej Z39.7 Information Services and Use: Metrics & Statistics for Libraries and Information Providers – Data Dictionary. Standard ten udostępniono poraz pierwszy w 1968 roku a jego ostatnia aktualizacja pochodzi z 2004 roku.

Dokument ten zawiera terminy oraz ich definicje z obszaru statystyki bibliotecznej.

Zgadnienie to zostało podzielone na sześć obszarów, w ramach których zidentyfikowano i zdefiniowano podstawowe pojęcia. Są to: jednostki statystyczne, zasoby ludzkie, kolekcje, infrastruktura biblioteczna, finanse oraz usługi.

Źródło: Porządek Rzeczy


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP