Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Przekazanie praw autorskich do spektaklu a opłaty na rzecz ZAiKS

Data dodania: 16.09.2013

Przekazanie praw autorskich do spektaklu a opłaty na rzecz ZAiKS

Teatr zawiera umowy o dzieło na realizację zadań związanych z opracowaniem spektaklu premierowego (opracowanie scenariusza, inscenizacji, reżyserii, zaprojektowanie scenografii i kostiumów, nadzór autorski nad wytworzeniem całości zaprojektowanych środków inscenizacji, ich montażem, oświetleniem i doprowadzeniem przedstawienia do właściwego kształtu plastycznego). Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone autorskie prawo materialne i niematerialne oraz że wykonane dzieło będzie spełniać wymogi utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Zgodnie z umową teatr przejmuje całość praw autorskich do scenografii, kostiumów zakresie realizacji i eksploatacji w swoim repertuarze. Czy trzeba wnosić opłaty na rzecz ZAiKS, jeśli prawa autorskie są przekazane na rzecz teatru?

Jeżeli w zawartej pomiędzy teatrem a autorem umowie o dzieło znalazł się zapis o przeniesieniu na teatr autorskich praw majątkowych (prawa niemajątkowe nigdy nie mogą być przenoszone) wraz z określonymi polami eksploatacji, to nie ma potrzeby uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS).

Należy wyjaśnić, że Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jest polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Zostało powołane do życia przez samych twórców jako organizacja ich zrzeszająca i reprezentująca ich twórcze interesy.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP