Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Konkurs Otwarta Cyberprzestrzeń 2013

Data dodania: 17.09.2013

Konkurs Otwarta Cyberprzestrzeń 2013

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni ogłasza rozpoczęcie konkursu Otwarta Cyberprzestrzeń 2013. Jest to cykliczny konkurs mający na celu nagradzanie działań na rzecz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałających wykluczeniu tych osób.

Nagrody będą przyznawane w 5 kategoriach:

  • Nagroda za szczególny wkład w dostępność Internetu.
  • Nagroda za szczególny wkład w dostępność mediów i multimediów. 
  • Nagroda za szczególny wkład w dostępność sprzętu i oprogramowania.
  • Nagroda za szczególny wkład w dostępność usług elektronicznych.
  • Nagroda specjalna za całokształt działań na rzecz dostępności i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Każda osoba lub podmiot może nominować kandydata do nagrody w każdej z kategorii korzystając ze specjalnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na poniższej stronie. Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 października br.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po 20 października na stronie FDC.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 5.4.2.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP