Polecamy
Wydawnictwo SBP 45,00 PLN

więcej >

Projekt „Życie jest teatrem” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka.Publiczna w Jaworznie Województwo: śląskie
Data dodania: 17.09.2013

Metafora, przyrównująca życie do widowiska teatralnego, a ludzi, do grających w nim aktorów, ma swą bogatą, nie tylko, literacka tradycję. Terminologia teatralna zakorzeniła się także głęboko (mocno) w codziennym języku, należąc do niemal bezwiednie stosowanych
zwrotów i wyrażeń potocznych. Nazewnictwo związane ze sztuką aktorską pojawia się także w filozofii, czy socjologii, wspomagając badaczy w ich próbach opisania zjawisk i prawideł, rządzących ludzkimi zachowaniami oraz wyobrażeniami na temat świata i miejsca człowieka w nim. Mówiąc o toposie teatrum mundi (teatru Świata), nie sposób nie wspomnieć, o takich postaciach jak: Platon, Szekspir, Calderon, dla których właśnie ta wizja, okazała się niezwykle trafna.

Świadomi mnogości powiązań, postanowiliśmy również nasz projekt nazwać „Życie jest teatrem”. Przekornie nieco, odwracając, dominujące obecnie tendencje, związane z tzw. kulturą obrazkową, szczególny nacisk pragnęliśmy położyć na SŁOWO. Dodatkową inspiracją, były docierające do nas sygnały, pochodzące, zarówno od osób rzadko mających okazję uczestniczenia w spektaklach oraz tych, którzy z teatrem są blisko związani.

Stąd pomysł organizowania spotkań z profesjonalnym teatrem w Bibliotece, w postaci małych, kameralnych form teatralnych oraz polegających na upowszechnianiu wiedzy
z zakresu teatru i sztuk pokrewnych.

Projekt „Życie jest teatrem” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także odbiorców dorosłych. Program przewiduje dwa kierunki działań. Pierwszy obejmuje spotkania Klubu Teatralnego. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z historią teatru, jego rodzajami, sztuką reżyserii, scenografii, tajnikami pracy z aktorami. Jego uzupełnieniem są prelekcje, będące dopełnieniem prezentowanych sztuk teatralnych, pochodzących ze zbiorów multimedialnych Biblioteki.
Ważnym elementem projektu są warsztaty teatralne, z udziałem profesjonalnych artystów – aktorów różnych rodzajów form teatralnych /opera, operetka, balet, pantomima, teatr plastyczny/. Inicjatywy te odbywać się będą przy współpracy bibliotekarzy z twórcami i teoretykami teatru. Drugi kierunek obejmie prezentowanie małych form scenicznych, monodramów, w wykonaniu aktorów polskich scen teatralnych oraz amatorskich form teatralnych z udziałem dzieci i młodzieży. Do tej pory gościliśmy m.in. artystów Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina, którzy wystąpili w  spektaklach: Bajka Zjajka, Święci Osiedlowi
i Kartoteka oraz Teatru Moralitet, prezentujących bajkę dla najmłodszych – Skrzaty ze starej szafy.

Część spotkań poświęcimy pracy nad tekstem literackim, co należy do kluczowych działań, realizowanych dotychczas przez Bibliotekę, m.in. przy okazji udziału w ogólnopolskiej akcji "Lekcje czytania z Tygodnikiem Powszechnym" oraz za sprawą wielu imprez krytyczno-literackich takich jak warsztaty z dr. Andrzejem Franaszkiem, dr Alicją Zdziechiewicz, czy Międzyszkolny Konkurs Literacki o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”.

Elementy gry scenicznej możemy obserwować także w naszym własnym, prywatnym „teatrze codzienności”, stąd jednym z zadań projektu, będzie wskazanie mechanizmów istnienia
i funkcjonowania nas w świadomości innych ludzi. Naszym celem będzie uchwycenie zjawisk, które w kulturze życia społecznego już zaistniały lub których proces powstawania trwa i jest obserwowany przez językoznawców, socjologów, etnografów, trenerów, psychologów, reporterów i dziennikarzy.

Przystępując do jego tworzenia, zależało nam, przede wszystkim, na pobudzeniu wrażliwości, głównie młodych odbiorców. Stwarzając warunki do nabywania umiejętności prezentacji
i autoprezentacji, kierowało nami pragnienie zwiększenia świadomości posługiwania się podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi jak: głos, ruch, mimika, gest, słowo, fraza, tekst oraz zaszczepienie poczucia, ze nie jesteśmy tylko biernymi odbiorcami, ale także kreatorami rzeczywistości.

 

Autor: Anna Ptaszkiewicz-Godzina

 

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP