Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

ZAiKS chce nowych opłat od urządzeń

Data dodania: 20.09.2013

ZAiKS chce nowych opłat od urządzeń

W Polsce z tytułu tzw. podatku od piractwa zebrano tylko 1,7 mln euro w 2011 r. W ten sposób ZAiKS uzasadnia potrzebę wprowadzenia dodatkowych opłat reprograficznych od komputerów i smartfonów.

Dominik Dobek, przedstawiciel Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZIPSEE) potwierdził, że nie ma żadnego projektu ustawy, ale ZAiKS faktycznie zaproponował zmiany w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.

Przedstawicielka ZAiKS Anna Biernacka potwierdziła, że chodzi o wspomniane rozporządzenie. Dodała, że 19 kwietnia 2013 r. odbyło się zorganizowane przez MKiDN spotkanie konsultacyjne, w wyniku którego zobowiązano organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) do przedłożenia propozycji zmian w obecnie obowiązujących regulacjach w zakresie poboru opłat od urządzeń i czystych nośników.

W efekcie trzy OZZ - SAWP, ZAiKS i ZPAV - 28 czerwca 2013 r skierowały pisma do Ministra Kultury, zawierające propozycje zmian w tym rozporządzeniu. Dotyczyły one zwłaszcza:

  • komasacji istniejących dotychczas grup urządzeń i nośników poprzez ustalenie nowego wykazu urządzeń i nośników,
  • objęcia opłatą urządzeń wielofunkcyjnych, w tym komputerów, telefonów i innych urządzeń z funkcją nagrywania, co wykluczy spory w zakresie opłaty od urządzeń składowych w nich zawartych,
  • ujednolicenia pojęć związanych z "nośnikami" i "urządzeniami" z terminologią stosowaną przez przemysł elektroniczny.

Źródło: Dziennik Internautów


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP