Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Opłaty od urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego - oświadczenie MKiDN

Data dodania: 24.09.2013

Opłaty od urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego - oświadczenie MKiDN

Zapraszamy do lektury oświadczenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie opłaty od urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego.

 

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego opłat reprograficznych od urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów w zakresie dozwolonego użytku osobistego informujemy:

  • Ministerstwo Kultury nie ma planów wprowadzenia nowych opłat. Trwają konsultacje środowiskowe nad ew. usunięciem z katalogu urządzeń już na rynku nie występujących (głównie analogowe - magnetofon, magnetowid, kasety) i zastąpieniem urządzeniami, które są obecnie wykorzystywane do kopiowania utworów na własny użytek osobisty. Rozmowy prowadzą zainteresowane organizacje zbiorowego zarządzania oraz przedstawiciele przedsiębiorców (producentów i importerów) uiszczających opłaty. Póki środowiska te nie osiągnęły porozumienia, nie ma ministerialnych planów zmiany stanu obecnego;
  • Projekt nowelizacji, o którym mowa, to projekt zmiany rozporządzenia wydanego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nie projekt zmiany ustawy. Został on przekazany Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego do rozpatrzenia wspólnie przez trzy organizacje zbiorowego zarządzania – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP oraz Związek Producentów Audio-Video ZPAV. Projektnie jest stanowiskiem Ministerstwa, a jedynie traktowany jest jako etap konsultacji środowiskowych, do których prawo mają zainteresowane organizacje zbiorowego zarządzania, a także organizacje reprezentujące przedsiębiorców, w tym Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT (ZIPSEE).Ministerstwo Kultury dąży do wypracowania kompromisowego rozwiązania i podobnego podejścia oczekuje od wszystkich uczestników rozmów. Przedmiotowy projekt ZAiKS, SAWP i ZPAV nie może być traktowany jako takie kompromisowe rozwiązanie, gdyż jest sygnowany tylko przez te trzy organizacje;
  • Opłaty to rekompensata strat ponoszonych przez twórców, artystów wykonawców, producentów i wydawców w wyniku legalnego kopiowania utworów w ramach osobistego użytku.W związku z tym błędne jest jakiekolwiek łączenie tych opłat z piractwem, czyli nielegalnym kopiowaniem utworów;
  • Obowiązek zapewnienia rekompensaty za kopiowanie utworów w zakresie dozwolonego użytku osobistego nakłada na Polskę, podobnie jak i na inne Państwa Członkowskie, prawo Unii Europejskiej– dyrektywa 2001/29/WE.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP