Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Systemy i rozkłady w prawie zakładowym

Data dodania: 24.09.2013

Systemy i rozkłady w prawie zakładowym

W każdym zakładzie zatrudniającym pracowników praca odbywa się według określonego rytmu, wyznaczanego przez systemy i rozkłady czasu pracy. Pracodawca zobowiązany jest „trzymać się” kodeksowych zasad ich stosowania, bez możliwości ich modyfikacji w prawie zakładowym. Prawo to musi natomiast zawierać wskazanie, jakie systemy i rozkłady czasu pracy obowiązują w danym zakładzie.

Dużą część kodeksowych przepisów dotyczących czasu pracy stanowią regulacje dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy. Wyznaczają one ustawowe granice, w ramach których pracodawca ustala organizację procesu pracy w jego zakładzie. Owe ustawowe granice są dość sztywne, nie przewidują bowiem możliwości wprowadzania przez pracodawcę „autorskich”, pozakodeksowych systemów czy rozkładów czasu pracy ani łączenia tych, które są już unormowane ustawowo. Niezależnie od tego, że pracodawca związany jest odgórnymi, kodeksowymi przepisami, ciąży na nim ponadto obowiązek uregulowania kwestii organizacji procesu pracy na gruncie danego zakładu.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP