Polecamy
Wydawnictwo SBP 45,00 PLN

więcej >

X Ogólnopolski Konkurs na Esej

Autor: Martyna Czekała Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu Województwo: opolskie
Data dodania: 27.09.2013

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu ogłasza

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „Niepodlegli nicośći”. Ryszard Krynicki i jego poezja

 

Wiersze Ryszarda Krynickiego – onegdaj czołowego przedstawiciela Nowej Fali – nigdy nie pozostawiały, aby użyć formuły Conrada, świata w spokoju. W latach 70. razem z innymi poetami swojego pokolenia uczył elementarnej niezgody na wszechobecne w życiu społecznym i politycznym fałsz, pozory, wmówienia, mistyfikacje. Nieufny wobec języka, który zbyt łatwo do nas przychodzi i „skleja się z naszą twarzą”, stawiał opór frazom politycznego frazesu, totalitarnej nowomowie, która niepostrzeżenie zakotwiczała się w mówieniu i myśleniu. Pracował nad własną koncepcją „poezji czynnej”, która mogłaby – niczym mowa pierwotna, „przekazywana z ust do ust” – wzniecać płomień buntu, pobudzać do bycia „niepodległym nicości”. Nawet gdy w latach 90. i pierwszych tego stulecia jego poezja stała się dyskretnym podglądaniem rzeczywistości, nie przestała być jednocześnie świadectwem indywidualnego, suwerennego głosu, który – celowo ściszany do szeptu – wzywa i ośmiela słuchacza do podmiotowego, autentycznego doświadczania świata.

Jak dzieje się ta poezja? Czy bunt w niej się ustatecznia, ustępuje miejsca „utulonej zgodzie”, czy też metafizyczna kontemplacja jest raczej odmianą dawnej romantycznej nieufności, wyzwaniem rzuconym rozkrzyczanej, bełkotliwej współczesności? Ciekawi jesteśmy, „który” Ryszard Krynicki nawiązuje dialog z młodymi czytelnikami? Co przemawia dzisiaj bardziej do wyobraźni? Żywe zaangażowanie poezji autora Aktu urodzenia w język i realia polityki? A może właśnie szept mędrca, który dyskretnie wymierza sprawiedliwość ponowoczesnemu światu? W jaki sposób pisać o politycznym i metafizycznym zapleczu jego poezji? Oto niektóre pytania, jakie chcielibyśmy zadać uczestnikom kolejnej edycji w konkursie na najlepszy esej krytycznoliteracki.

Szczegoły znajdą Państwo na stronie: http://mbp-opole.art.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=223:rok-2013&Itemid=110&layout=default
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP