Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Obrót instytucji kultury a kasa fiskalna

Data dodania: 01.10.2013

Obrót instytucji kultury a kasa fiskalna

Czy instytucje kultury (ośrodki kultury, biblioteki), które nie prowadzą działalności gospodarczej a jedynie statutową, muszą ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej również przychód z tej działalności? Ośrodek kultury nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy ośrodek musi zarejestrować kasę? Jaki przychód musi mieć instytucja kultury, aby zostać czynnym podatnikiem VAT?

W pierwszej kolejności trzeba mieć na uwadze, że zasadą jest, iż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz rolników ryczałtowych) powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej (art. 111 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT).

Po drugie - przez sprzedaż art. 2 pkt 22 ustawy o VAT rozumie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Czytaj całość wyjaśnienia.

Źródło: Poradnik Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP