Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Stanowisko Przewodniczącej SBP ws likwidacji filii PBW w Lublinie

Data dodania: 03.10.2013

Stanowisko Przewodniczącej SBP ws likwidacji filii PBW w Lublinie

Zapraszamy do lektury listu Przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk do Kuratora Oświaty w Lublinie Krzysztofa Babisza w sprawie likwidacji filii PBW w Lublinie.

 

Szanowny Pan
Krzysztof Babisz
Kurator Oświaty w Lublinie

Szanowny Panie Kuratorze,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża zaniepokojenie planami likwidacji 8 filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Problem dotyczy placówek w Kraśniku, Puławach, Lubartowie, Janowie Lubelskim, Bełżycach, Bychawie, Opolu Lubelskim i Rykach.

Przeznaczone do likwidacji filie są skomputeryzowanymi bibliotekami z wieloletnią tradycją, fachowym księgozbiorem, wysoko wykwalifikowaną i kompetentną kadrą oraz szeroką ofertą zajęć edukacyjnych.

Wymienione biblioteki pedagogiczne aktywnie włączają się w proces wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz działalności szkół. Jest to szczególnie istotne w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Zawarte w nim nowe zadania nie będą mogły być w pełni realizowane, kiedy zostanie zlikwidowana sieć biblioteczna połączona wspólnymi katalogami i bazami on-line. Zabraknie także wsparcia merytorycznego, jakie pełni obecnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako ogólnopolska organizacja reprezentująca interesy całego środowiska bibliotekarskiego apeluje o umożliwienie dalszego funkcjonowania wszystkich 8 filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. 

Zniknięcie z mapy województwa lubelskiego 8 filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie negatywnie wpłynie na zapewnienie dostępu do wiedzy, wsparcie nauczycieli i szkół oraz rozwój edukacji w regionie. Przyczyni się także do marginalizacji roli bibliotek pedagogicznych.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Otrzymują:

  1. Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Hetman
  2. Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UM Województwa Lubelskiego, Pani Katarzyna Bryda
  3. Kurator Oświaty w Lublinie, Pan Krzysztof Babisz
  4. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. KEN w Lublinie, Pani Grażyna Stoma

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP