Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

List Przewodniczącej SBP do Minister Edukacji Narodowej

Data dodania: 03.10.2013

List Przewodniczącej SBP do Minister Edukacji Narodowej

Zapraszamy do lektury listu Przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

 

Szanowna Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża zaniepokojenie informacjami napływającymi ze środowiska bibliotekarzy, które wynikają z opublikowanego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Uważamy, że niektóre sformułowane w nim zapisy stanowią zagrożenie dla bibliotek pedagogicznych i pracujących w nich nauczycieli bibliotekarzy.

Szczególnie niebezpieczne wydaje się wprowadzenie możliwości przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia przez inne podmioty placówek oświatowych, wśród których wymienia się także biblioteki pedagogiczne. Zmiana umożliwi przekazywanie tych placówek do prowadzenia osobom prawnym, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego i w których nie stosuje się w pełnym zakresie przepisów Karty Nauczyciela.

Natomiast kadrę bibliotek pedagogicznych stanowią nauczyciele bibliotekarze posiadający przygotowanie pedagogiczne i wysokie kwalifikacje bibliotekarskie. W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych nakłada się na nich nowe zadania wspierające proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz działalności szkół.

Jesteśmy zaniepokojeni brakiem konsultacji przy pracach nad projektami Ministerstwa Edukacji Narodowej i prosimy o możliwość opiniowania zwłaszcza tych projektów, które dotyczą działalności bibliotek pedagogicznych i szkolnych.

Zwracamy się też z prośbą o wprowadzenie zapisów chroniących biblioteki pedagogiczne i ich kadrę, czyli nauczycieli bibliotekarzy.

Z poważaniem

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP