Polecamy
Jefim Szyfrin 20,90 PLN 24,90 PLN

„To ja, PANDA WIELKA ” – pandy wielkie pochodzą z Chin. Uwielbiają jeść bambus i... więcej >

""Biblioteka jako trzecie miejsce" - Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

Autor: Biblioteka: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze Województwo: lubuskie
Data dodania: 07.10.2013

Według socjologicznej teorii Raya Oldenburga, życie człowieka koncentruje się wokół trzech miejsc: domu, pracy i – trzeciego miejsca – neutralnej przestrzeni dla spędzania czasu wolnego.
„Trzecie miejsca” wzmacniają poczucie przynależności do otoczenia oraz więzi społecznej. Są to miejsca znaczące dla środowiska lokalnego. Spełniają, w wymiarze indywidualnym i grupowym, potrzeby: fizyczne, konsumpcyjne, społeczne, towarzyskie, kulturalne, emocjonalne.
Czy trzecim miejscem może być biblioteka?
Odpowiedź przynieść powinna refleksja nad miejscem biblioteki w lokalnej przestrzeni i komunikacji społecznej. A zatem dyskursem wypada objąć następujące zagadnienia:

 • biblioteka w procesie wychowania i wypełniania czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 • biblioteka w procesie ustawicznego kształcenia i samokształcenia;
 • biblioteka w procesie normalizacji środowiska życia osób z niepełnosprawnością;
 • biblioteka w procesie animacji kulturalnej środowiska lokalnego;
 • biblioteka w procesie kształtowania i ochrony tożsamości regionalnej.

Celem Sympozjum jest refleksja nad wymienionymi wyżej zagadnieniami, a tym samym poznanie metod pracy bibliotek w różnych krajach i regionach, wymiana myśli i doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami. Wspólnie zastanawiać się będziemy nad rolą książnic we współczesnym życiu społecznym i modelem funkcjonowania bibliotek w przyszłości.
W programie pierwszego dnia 15.10.2013 planowane są wystąpienia naukowe autorytetów bibliotekoznawstwa polskiego na temat modelu nowej biblioteki i jej zmieniających się funkcji i zadań.
Drugiego dnia Sympozjum swoimi doświadczeniami podzielą się partnerzy z krajów w nim uczestniczących z: Niemiec, Słowacji, Czech, Serbii, Norwegii, Rumunii, Rosji, Danii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Polski.
W prezentacjach naszych Gości szczególnie interesujące będą zagadnienia:

 • usytuowanie organizacyjne biblioteki (finansowanie, nadzór merytoryczny, struktura, sieć),
 • współpraca z instytucjami naukowymi, programy badawcze i naukowe,
 • działalność upowszechniająca bibliotekę, książkę i czytelnictwo,
 • fundraising w bibliotece,
 • e-media w bibliotece,
 • współpraca z innymi instytucjami na terenie miasta, regionu.

W ostatnim dniu Sympozjum odbędą się wizyty studyjne gości z zagranicy w nowo otwartej Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz  nowoczesnej placówce bibliotecznej we Wschowie.

W ramach Sympozjum odbędą się również dwa polsko-niemieckie spotkania: Międzynarodowa Konferencja Bibliotek Miast i Regionów Partnerskich "Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów" (Lubuskie - Brandenburgia) i Międzynarodowa Konferencja Bibliotek Miast i Regionów Partnerskich "Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów" (Lubuskie - powiat Görlitz).

Więcej informacji:http://www.konferencja.norwid.net.pl/

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP