Polecamy
Renata Ciesielska-Kruczek 26,00 PLN 38,00 PLN

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów,... więcej >

Realizacja Strategii w 2012 / 2013 roku

Cel szczegółowy I.1: Zwiększenie wpływu Stowarzyszenia na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza.

Zadanie I.1.1.1: Promocja projektu nowej ustawy o bibliotekach oraz działania rzecznicze

W dniu 29 maja br tekst projektu ustawy o bibliotekach wraz z uzasadnieniem został złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cel szczegółowy I.3: Inicjowanie opracowania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa

Zorganizowane w dniach 3-4 kwietnia 2012 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku seminarium i warsztaty „Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych” były podsumowaniem pierwszego etapu prac powołanego przez SBP Zespołu prowadzącego projekt. Szczegółowy program spotkania tutaj.

Głównym celem seminarium było przekazanie informacji o realizacji zadań przyjętych w „Strategii SBP na lata 2010- 2021” oraz wprowadzenie w tematykę prac nad badaniem efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. W seminarium wzięli udział dyrektorzy bibliotek pedagogicznych, bibliotekarze z bibliotek publicznych i pedagogicznych, członkowie zespołu prowadzącego prace oraz przedstawiciele SBP, łącznie sześćdziesiąt trzy osoby.

Warsztaty przeznaczone były dla przedstawicieli bibliotek publicznych prowadzących badania pilotażowe w roku 2011 oraz przedstawicieli bibliotek pedagogicznych podejmujących pilotaż w roku 2012. W części warsztatowej wzięło udział obok członków zespołu i zaproszonego eksperta , 12 przedstawicieli bibliotek publicznych i 9 przedstawicieli bibliotek pedagogicznych.

Na warsztatach omówiono tryb weryfikacji danych z formularzy statystycznych, która przebiegała w dwóch turach (przed warsztatami). W trakcie weryfikacji skorygowano większość błędów – głównie arytmetycznych oraz wynikających z niepoprawnej interpretacji objaśnień wymaganych danych statystycznych. Na warsztatach konsultowano szereg wątpliwości, które zostały „skatalogowane” i pogrupowane przez członków Zespołu. Dotyczyły np. usług interaktywnych, liczby czasopism bieżących (liczyć tylko prenumeratę czy również dary?), kosztów obsługi zbiorów. Jednocześnie modyfikowano objaśnienia do danych statystycznych. Wprowadzając uzupełnienia starano się ujednolicać zapisy zgodnie z treścią formularza K-03 GUS.

Zorganizowane w dniach 7-8 marca 2013 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku seminarium i warsztaty „Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych” były podsumowaniem kolejnego etapu prac powołanego przez SBP Zespołu prowadzącego projekt. Szczegółowy program spotkania tutajPrezentacje prelegentów: Danuta Kaczmarek, Grażyna Leonowicz - Pilotażowe badania efektywności w wybranych bibliotekach publicznych i pedagogicznych; Dariusz Wojakowski - O pożytkach z badań satysfakcji użytkowników biblioteki; Marek M. Górski - Wykorzystanie danych i wskaźników w zarządzaniu biblioteką. Na przykładzie projektu AFBN; Artur Jazdon, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - Analiza funkcjonowania bibliotek. Założenia projektu AFB; Lidia Derfert-Wolf - Statystyka biblioteczna i wskaźniki funkcjonalności - kierunki zmian w normalizacji.

Cel szczegółowy II.5: Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy

  • Zadanie II.5.1.1 Podjęcie wspólnych działań dla opracowania systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy

Zadanie realizuje zespół pod kierunkiem prof. Marii Próchnickiej (IINiB UJ) w składzie: Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce), dr Aneta Firlej-Buzon (IINiB Wrocław), prof. Anna Kamler (IINiSB UW), Maja Kimnes (WiMBP Zielona Góra), prof.Jadwiga Sadowska (UwB), Katarzyna Seroka (IINiSB UW). Jednym z pierwszych zadań zrealizowanych w ramach prac zespołu jest przegląd rozwiązań akredytacyjnych stosowanych w innych krajach.

Raport „Akredytacja profesjonalna programów kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na przykładzie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Australii”, opracowała Katarzyna Seroka.

W ramach prac zespołu opracowano Podręcznik akredytacji profesjonalnej SBP.

Cel szczegółowy przekrojowy
Zwiększenie znaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniu na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji zawodu bibliotekarza.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP