Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Zmiany w podatku VAT - konsultacje

Data dodania: 15.10.2013

Zmiany w podatku VAT - konsultacje

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacji został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług. Do 18 października można zgłaszać ewentualne uwagi bezpośrednio, ale również za pośrednictwem biura Polskiej Izby Książki. Uwagi można przekazywać także na adres: sekretariat.pt@mofnet.gov.pl

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP